Public Portions of the Divine Liturgy, in Russian and in English

This is an educational tool that I really made for my own use, to better understand the public portions of the Divine Liturgy in the Russian Orthodox Church. I used and anglicized Russian spellings from the Sluzhebnik. Any errors (and there are probably many) are quite probably my own.

To use this educational tool, mouse over a Russian phrase, such as when the Deacon opens, "Blagoslavie, Vladyko!" (this is what "Deacon: Blagoslavie, Vladyko!" literally means). When you mouse over, you should see the English text for what the Deacon says: "Bless, Master!"

It takes a moment to figure out how to use it, which is probably not a good sign for user-friendliness, but I have found that having the computer hide a phrase until you mouse over it works well in the long run. For the original text, with Russian letters, see the edition of the Sluzhebnik that I used.

Deacon: Blagoslavie, Vladyko!

Priest: Blagoslovenno tsarsvo Otsa i Sina, i Svatago Duha, nine e presno, i vo beki vekov.

Clergy: Christos voskrese iz mertvih, smertyio smert poprav, i sushim vo grodekh zhevot darovav!

Deacon: Mirom Gospodi pomolimsa!

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O svishnem mire i spasenii dush nashih Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O mire vsego mira, blagostoaniy svatrikh boshiekh tserkrei i soedinenii vsekh Gospodi pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: I svatem khrame sem i s veroio, blagogoveniem i strakhom bozhiem vhodashih v on Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O pravoslavnom episkopstve Tserkve Rossiskia, o gospodine nashem visokopreosvashennei shem Metropolotite N., Pervoierarse Russkia Zarybezhnia Tserkve, o gospodene nashem preosvashenneishem Episkope N., o chestem presveterstve, o ezhe vo Christe diakonstve, o vsem pretche i liodekh Gospodi pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O strane sei i vlastekh i voenstve ea Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O Grade sem, vsakom grade, strane i veroio zhibushikh v nikh Gospodu pomolimsa

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O blagorastvorenyi bozhdov, 0 izobuliy plodob zemhlikh i vremenekh mernikh Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O plavaioshekh, puteshestvuioshikh, nedruioshikh, strazhdushikh, plenennikh i o spaseiy ikh Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O izbavitisa nam ot vsakia skorbi, gneba i nuzhdi Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupe, spasi, pomilui i sokhrane nas, Bozhe, Tvoeio blagodatyio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Presvatuio, prechestuio, preblagoslovennuio, slavnuio Bladichitsu nashu Bogoroditsu i Prisnodebu Mariyo, so vsemi svatimi pomanuvshe, samn sebe i drug druga i ves zivot nas Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi

Priest: Ako podobaet Tebe vsakaaslava, chest i poklonenie, Otsu i Sinu, i Svatomu Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Paki i paki mirom Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomelui i sokhrankh nas, Bozhe, tvoeio, blagodateio.

Deacon: Presvatuio, prechistuio, preblagoslovennuio, slavnuio, Bladichitsu nashu Bogorodetsu i Presnodevu Mario, so vsemi svatimi pomanuvshe, same sebe, i drug druga, i ves zhevot nash Christu bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Ako Tvoa derzhava, i tvie est Tsarstvo, i sila, i slava, Otsa i Sina, i Svetogo Dukha, nine i presno, i vo vevi vekov.

People: Amin.

Priest: Ako blag i chelovekoliobets Bog esi, i Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu, i Svatomo Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

Deacon: Premudrost, prosti!

Priest: Ako svat esi, Bozhe nash, i Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu, i Svatomu Dukhu, nine i presno i vo veki vekov.

People: Amin.

People: Svatiy Bozhe, Svatiy krepkiy, Svatiu bessmertniy, pomilui nas.

Deacon: Vonmem.

Priest: Mir vcem.

Reader: I Dukhovi tvoemy.

Deacon: Premudrost!

Deacon: Vonmem.

Priest: Mir Ti.

Reader: I Dukhovi tvoemy.

Deacon: Premudrost.

Deacon: Blagoslovi, bladiko, blagovesteteka, svatago apostola i evangelista N.

Priest: Bog moletvami svatago slavnago i vsehvalnogo apostola i evangelista N. da dast te glagol blagovectvuioshemu siloio mnokoio vo ispolnenie evangelia vozliobennago Sina Svoego, Gospoda nashero Iesusa Christa.

Deacon: Amin.

Priest: Premudrost, prosti, uslishim svatago Evangelia. Mir vsem.

Deacon: Ot N. svatago evangelia chtenie.

People: Slava Tebe, Bozhe nash, slava Tebe.

Deacon: Vonmem.

Priest: Mir ti blagovestruioshemy.

Deacon: Rtsem vse ot vsea dushi, i ot vsego pomishlenia nashego rtsem.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Gospode Vsederzhitelio, Bozhe otets nasheh, molim Ti sa, uslishi i pomilui.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Pomilui nas, Bozhe, po belitsei milosti Tvoei, molim Ti sa, uslishi i pomilui.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsaa - pravoslavnom episkopstve Tserkve Rossiiskia, o gospodine nashem bisokopreosvashennei shem Metropolite n., pervoierarse Russkia Zarybezhnia Tserkbe, o gospodine nashem Preosvashennishem Episcope N., i o vsei vo Christe bratee nashei.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa o strane sei i blastekh i boenstve ea.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa o brateakh nashekh svashennitseh, svashennomonasekh i o vsem vo Christe bratstve nashem.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa o blazhennikh i presnopamaatnikh svateishikh, i blagochestevikh tsaristakh, i sozdatelekh svatogo khrama sero, i o bsekh prezhde pochivshih otseh lezhashikh i povsiodu pravoslavnikh.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa 0 plodonosashikh i dobrodeioshikh bo svatem i vsechestnem khrame sem, truzhdaioshikhsa, poioshikh i predstoashikh liodekh, okhedaioshekh ot teba velikia i bogatia milosti.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Priest: Ako melostiv i Chelobekoliobets Bog esi, i Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu, i Svetomu Dukhu, nino i presno i va veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Gospodi pomolumsa.

People: Gospodi pomilui.

Priest: Gospode Iesuse Christe, Bozhe nash Priimi ot nas nedostoenikh rabov Tvoih userdnoe molekhne sie i, prostiv nam vsa sogreshenia nasha, pomrni vseh bragov nashim, nenavidashikh i obidashikh nas, i ne bozdazhd im po delom ikh: nebernikh ko pravoverio i blagochestio, vernikh zhe vo ezhe uklonititsa ot zla i tvoiti blaglo.

Priest: Nas zhe vsekh i tserkov Tvoio svatuio vsesilnoio Tvoeio Kewpostio ot vsakogo zlago obbstoania mklostvno izbavi. Strazdutsuio zemlio russkuio ot liotikh bezbozhnik i blasti ih svobodi, i voskresi svatuio praboslavnuio Rus, vernikh zhe pabov Tvoikh, v skorbe i pechali der i noch bopioshikh k Tebe, mnogoboleznenniy bopl uslishe, mnogomilostive Bozhe nash, i izvedi iz istlenia zebot ikh. Podazhd mir i tishinu, liobov i utverzhdenie i skorow primirenie liodem Tvonm, ikh zhe chestnoio Tebe i Tebe ne ishushim ablen budi, vo ezhe ne edinomislii i v heprestannoi liobvi proslavat prechestnoe ima Tvoe, Terpelibodushe, nezlobivi Gospodi, vo vevi vekov.

People: Amin.

Deacon: Pomilui nas, Bozhe, po velitsei miloste Tvoei, molem ti sa, uslishi i pomilui.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Deacon: Eshe molimsa o upokoenii dush ucopshikh rabov bozhiikh, i o ezhe prostitisa im vsakomu prepeshenio, volnomu zhe i nebolnomu.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Deacon: Ako da Gospod Bog uchinit dushi ikh, idezhe pravednii upokoriotaa.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Deacon: Meloste Bozhia, tsarsva nebeshnago, i ostavlenia grekhov ikh, y Christa Bezcertnago Tzara i Boga nashera Prosim.

People; Podai, Gospodi

Priest: Ako Ti esi voskresenie i zevot i pokoe usopshikh rab tvoh, Christe Bozhe nash, i Tebe slavu vozsilaem, so beznachalnim, so Otsem, i Presvatim i Blagim I Zhevotorashim Tvoem Duhom, nine i presno i vo veki vekov.

People: Amen.

Deacon: Pomolitesa, oglashennii, Gospodebi

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Venii, o oglasennikh pomolimsa, da Gospod pomilute ikh.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Oglasit ikh slovom isteni.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Otkriet im Evangelio pravdi.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Soedinit ih svatei Svoei sobornei i Apostolskoe Tserkvi.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Spasi, pomilui, zastupi i sokhrani ih, Bozhe, Tvpeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Oglashennii, grabi vashi Gospodevi preklonite.

People: Gospodi, pomilui!

Da i tii s nami slavat prechestnoe i belikolepoe ema Tvoe, Osta i Sina i Svatogo Dukha, nine i presno, i vo veke vekov.

People: Amin.

Deacon: Elitsi Oglashenii izidite. Oglashenii izidite. Elntsi Oglashenii izidite. Da nikto iz Oglashennih, elitsi vernii, pake i pake merom Gospody pomolimca.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomilui i sokhrani nas, Bozhe, tvoieo blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Premudrost!

Priest: Ako podovaet tebe vsakaa slava, chest i poklononie, Otsu i Sinu, I Svatomu Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Paki i paki merom Gospodu pomolimca.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomilui i sokhrani nas, Bozhe, Tvoeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Premudrost!

Priest: Ako da pod derzhavio Tvoeio vserda khranimi, Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu i Svatomu Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: Izhe herubimi taino obrazuioshe, e zhebotborashei Troitse Trisvatyio pesn prepevaioshe, vsakoe nine ziteiskoe otlozhim popechenie.

Deacon: Ako da tsara vseh podimem, angelskimi nevidimi gorenosima chinmi. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Deacon: Gospodina nashego bisokopeosbasheisher o N., metropoleta Bostochto-amerikanskogo i Nio-Iorkskogo, perboierarkha Russkia Zarubezhnia Tserkve, I gospodina nashero preosbashenneishego monachestvo i ves svashennicheskii chin, da pomanet Gospod Bog vi Tzarstvii Cvoem vsegda nine i prisno i vo veki vekov. Amen.

Priest: Strazhduioshuio stranu nashu Rosiiskyio i pravoslavnikh liodei ea vo otechestve i rasseanii sushikh, stanu sio, pravitelei i boinstvo ea da pomanet Gospod Bog vo Tsarstvii Svoem vserda nine i presno i vo veki vekov. Amen.

Priest: Sozdatelei i blagotvoretelei, ktmtora, sestrichestvo, poiosheh h prehozhan svatago khrama sero, bas i vsekh pravoslavnih svatago khrama sego, vas i vsekh pravoslavnih Christian da pomanet Gospod Bog vo Tsarstvii Svoem, Vserda, nine e presno e vo veki vekov.

People: Amen. Ako da Tsara vsekh podimem, angelskimi nebidimo dprinoshma chinmi. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Deacon: Ispolnim molitvu nashu Gospodevi.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O Predlozhennikh chestnikh Darekh Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O svatem khrame sem i s beroio, blagogoveniem i strakhom bozhiim vkhodashikh v on Gospody pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

O izbavitisa nam ot vsakna skorbi, gneva i nuzhdi Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spa/i, pomilui i sokhfani nas, Bozhe, Tvoeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Dne vsego sovershenna, svata, mirna i bezgreshna y Gospoda prosim.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Angela mirna, verna nastavnika, hranetela dush i teles nashikh y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Proshenia i ostavlenia grekhov i pregresshenii nashikh u Gospoda prosem.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Dobrikh i poleznikh dusham nashim i mira mirovi y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Prochee brema zhevota nashero v mire i pokaanii skonchati y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Presvatuio, prechestuio, preblagoslovennuio, slavnuio Blagichitsu nashu Bogotodutsu i Presnodevy Mario, so vsema svatimi pomanuvshe, sami sebe i drug druga, i vese zhevot nash Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Shedrotami Ednorodnogo Sina Tvoego, s Nim zhe blagosloven esi, so presvatim i blagim i zhevotvorashim Tvoim Dukhom, nine i prisno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: Mir vsem!

People: I dukhovi tvoemy.

Deacon: Bozliobim drug druga, da edinomisliem ispovemi.

People: Otsa y Sina i Svatogo Dukha, Troitsu Edenosushnuio y nerazdelnuio.

Deacon: Dveri, dveri! Premudrostio vonmem.

The Creed: Veruio vo edinago Boga Otsa, Vsederzhitela, Tvortsa nebu y zemli, bidimim zhe vsem i nevidimim. I bo edinago Gospoda Iesusa Christa, Sina Boshia, Edinorodnago, Izhe ot Otsa rozhdennago preshde vsekh bek. Sveta ot Sveta, Boga istinna ot Boga istinna, rozhdenna, nesotvoerenna, edino-susha Otsu, Im zhe vsa bisha. Nas radi chelovek i nashero radi spasenia shedshago s nebes i voplotivshagosa ot Dukha Svata y Marii Devi, i voshelovechshass. Raslatago zhe za ni pri Pontiistem Pilate, i stradavsha, i pogrebenna. I voskreshago v tretii der, no Pisanirm. I bozshedshago na nebesa, i sedasha odesnuio Otsa. I pake gradeshago so slavoio sudete zhevim i mertvim, Ego zhe Tsarstvio ne budet kontsa. I b Dukha Svatago, Gospoda, zhevotvorashago, Izhe ot Otsa ishodashago, izhe so Ootsem i Sinom Spoklanaema i sslavima, glavolabshago proroki. Vo edinu svatuio, sovornuio i Apostolshuio Tserkov. Iepoveduio edeno kreshenie vo ostavleniu grehov. Chaii voskresenia metrvih kh zhezni budushago veka. Amen.

Deacon: Stanem dobre, stanem so strahom, vonmem, svartoe boznosheniu i mire prenositi.

People: Melost Mira, zhertvu khralenia.

Priest: Blagodat Gospoda nashero Iesusa Christa, i liobi Boga i Osta, i prechastni Svatago Dukha budi so vsemi vami.

People: I Dukhovi tvoemu.

Priest: Gore imeem serdtsa.

People: Imami ko Gospodu.

Priest; Blagodarim Gospoda!

People: Dostoino i pravedno est poklonatisa Otsu i Sinu, i Svatomu Dukhu, Troiste edinosuthnei i nerazdelnei.

Priest: Pobednuio pesn poioshe, bopeioshe, veibaioshe i glagolioshe:

People: Svat, Svat, Svat Gospod Sabaof: ispoln nebo i zemla slavi Tvoia. Osanna b bishnikh, blagospoben gradiy vo ema Gospode. Osanna v vishnikh.

Priest: Priimite, adite, sie est telo Moe, ezhe za bi lomnoe vo ostavlenie grehov.

People: Amen.

Priest: Piite ot nea vsi, sia est krob Moa Novago Zameta, ashe za bi za mnogie islivaemaa vo ostablenie grehov.

Priest: Tvoa ot Tvoi Tebe prinosashe o vsekh i za vsa.

People: Tebe poem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim, Gospodi, i molimmtisa, Bozhe nash.

Priest: Izradno o presvatei, prechistei, preblagoslovennei, slavnei Bladichitse nashei bogoroditse i Presnodeve Marii.

People: Dostoino est, ako voistinu, blazhiti Ta Bogorodiiu, presnoblazhennuio i preneporochnuio i Mater Boga nasego, Chesteishuio kherubim i slavneishuio bez sravnenia serafim, bez istlenia Boga Slova rozhdshuio, Sushui Bogorodiiu Ta beliichaem.

Priest: V pervikh, pomani, Gospodi, pravoslavnoe episkoptstvo Tserkve Rossiiskia i Gospoda nashero, bisokopreosvashennei shago metropolita N., pervoierarkha Russkoe Zarubezhnoi Perkve i gospodina nashero preosvashenneishego N., ikh zhe darui svatim Tvoim tserkbam, b mere, tserikh, chestnikh, zdrabikh, dolgodenstvuioshikh pravo pravashikh slovo Tvoea istini.

People: I bseh i vsa.

Priest: I dazhd nam epinemi usti i edinem serdthem slaviti i vospebati prechestnow i belikolepoe ima Tvoe, Otsa i Sina i Evatago Dukha, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: I da budut milosti belikogo Boga i Spasa nashero Iesusa Christa so vsemi bami.

Deacon: Vsa svatia pomanuvshe, pake i paki mirom Gospody Pomolumsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O prenesennikh i osvashenniu chestnikh Darekh, Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Ako da chelovekoliobets Bog nash, priem a vo svatiy i prenebesniy i mislennie Svoe zhertvennik, v vonio blagoukhania dukhovnogo, boznisposlet nam Bozhestvennuio blagodat i dar Svatogo Dukha, pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O izbavetesa nam ot vsakie skorbi, gneva i nyzhdi, Gospodu pomolemsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Sastupi, spasi, pomo; io i sokhrani nas, Bozhe, Tvosio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Zne vsego sovershenna, svata, mirna i bezgreshna y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Angela mira, verna nastavnika, khranitela dush i teles nashikh y Gospoda prosee.

People: Podai, Gospodi!

Proshenia i ostablenia grekhov y prereshenii nashikh u Gospoda Prosim.

People: Podai, Gospodi!

Dobrikh i poleznikh dusham nashim i mira morovi u Gospoda prosem.

People: Podai, Gospodi!

Prochee vrema zhemota nashego b mirei pokaanii skonchath u Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Hristianskia konchini zhebota nashago, bezboleznenni, nepostidni, merni i Dobrogo otveta na strashnom sudishi Hrestove prosem.

People: Podai, Gospodi!

Soedinene beri i prechastie Svatago Dukha isposivshe, sami sebe i drug druga i ves zhebot nash Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: I spodobkh nas, Vladiko, so derznoveniem, neosuzhdenno smeti prezivati Tebe, Nebesnogo Boga Otsa i glagolate:

All: Oche nash, izhi esi na nebesekh! Da svatetsa ima Tvoe, da priidet Tsarsctie Tvoe. Da budet vola Tvoa, ako na nebesi i na zemli. Hlev nash nasushniy dazd nam dnes. I ostav nam dolgi nasha, akoshe i mi ostavlaem dolzhnikom nashim. I ne vvedo mas vo iskushenia, no nzbavi nas ot lukavago.

Priest: Ako Tvoe est tsarstvo, i sila, i slava, Otsa y Sina, i Svetago Dukha, nine i presno, i vo veke vekov.

Priest: Mir vsem.

People: I dukhovi tvoemy.

Deacon: Glavi vasha Gospodevi Preklonite.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Blagodatio i shedrotami i chelobekoluibnem edinorodnogo Tvoego Sina, s Nim zhe presvatim i blagim i zhevotvorashim Tvonm Dukhom, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Vonmem!

Priest: Svataa svatim.

People: Eden svat, eden Gospod, Iisus Christos, bo slavy Boga Otsa. Amin.

Khvalite Gospoda s nebes, Khvalite Ego b bishnih. Alliluia, alliluia, alliluia.

Deacon: So strahom Boziim y veroio [i liobovio] prestupete.

People: Blagosloven Gridiy va ima Gospodne: Bog Gospod i avesa nam.

People: Telo khrestovo priimite, estochnika bezsmerthago bkusite (khor pobtoraet etot stuh, poka prechashaiotsa). Alliluia, Alliluia, Alliluia.

People: Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Priest: Spasi, Bozhe, liode Tvoa i blagoslovi dostoania Tvoe.

Vserda, nine i presno, y vo veki vekov.

People: Amin. Da ispolnatsa usta nasha khralemoa Tvoego, Gospodi, ako da poem slavu Tvoio, ako spodobil esi nas prechastitisa svatim tvoem, bozhestvennim, bezsmertnim i zhevotvorashim tainam: sobliodi nas vo Tvoei Svatoni, ves den pouchatsa pravde Tvoei. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Deacon: Proste preimshe bozhestvennikh, svatrikh, prechistikh, bessmertnikh, strashnikh, Christobikh Tain, gostoino blagodarim Gospoda.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomilui i sokhrani nas, Bozhe, tvoeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Den ves sobershen svat, miren i bezgreshen isprocivshe, samn sebe i drug druga i ves zhevot nash Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Aki ti esi osvashenie nashe, i Tebe slavy bozsilaem, Otsu i Siny, u Svatomu Dukhu, i Cvatomu Dukhu, nine e presno i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: S mirom izidem.

People: O imeni Gospodni.

Deacon: Gospody pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Priest: Blagoslovlaa, Gospodi, i osvashari na ta upobaioshia! Spasi liode Tvoa i blagoslovi dostoane Tvoe, ispolenenio Tserke Tvoea sokhrani, osvati liobashie blagopenie Domu Tvoego: To tekh vosposlavi bozhestvennoio Tboeio soloio, i no ostavi nas, tserkvam tvoim, svashennikam, i vsem liodam Tvonm. Ako vsako darie blago, i vsak dar sobershen svishe est, shodari ot Tebe Otsa evetov: i Tebe slavi, i blagodarenia, i poklonenie bozsilaem, otsu i sinu, i svatomu Dukhu nine e presno, i vo veki vekov.

Priest: Blagoslovenie Gospodne na vas, Togo blagodatio i chelovekoliobmem, vserda, nine i presno i vo veki vekov.

Priest: Slava Tebe, Christe Bozhe, upovanie nashe, slava Tebe.Author: C.J.S. Hayward

C.J.S. Hayward is an Orthodox author and Renaissance man with master's degrees bridging math and computers (UIUC) and theology and philosophy (Cambridge). His most prized work is what he writes in Eastern Orthodox, Christian theology and apologetics. Readers of apologists like C.S. Lewis, G.K. Chesterton and Peter Kreeft, contemporary Orthodox authors such as Met. KALLISTOS Ware, and classic authors like St. John Chrysostom will find much food for spiritual reflection.