Public Portions of the Divine Liturgy, in Russian and in English

This is an educational tool that I really made for my own use, to better understand the public portions of the Divine Liturgy in the Russian Orthodox Church. I used and anglicized Russian spellings from the Sluzhebnik. Any errors (and there are probably many) are quite probably my own.

To use this educational tool, mouse over a Russian phrase, such as when the Deacon opens, "Blagoslavie, Vladyko!" (this is what "Deacon: Blagoslavie, Vladyko!" literally means). When you mouse over, you should see the English text for what the Deacon says: "Bless, Master!"

It takes a moment to figure out how to use it, which is probably not a good sign for user-friendliness, but I have found that having the computer hide a phrase until you mouse over it works well in the long run. For the original text, with Russian letters, see the edition of the Sluzhebnik that I used.

Deacon: Blagoslavie, Vladyko!

Priest: Blagoslovenno tsarsvo Otsa i Sina, i Svatago Duha, nine e presno, i vo beki vekov.

Clergy: Christos voskrese iz mertvih, smertyio smert poprav, i sushim vo grodekh zhevot darovav!

Deacon: Mirom Gospodi pomolimsa!

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O svishnem mire i spasenii dush nashih Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O mire vsego mira, blagostoaniy svatrikh boshiekh tserkrei i soedinenii vsekh Gospodi pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: I svatem khrame sem i s veroio, blagogoveniem i strakhom bozhiem vhodashih v on Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O pravoslavnom episkopstve Tserkve Rossiskia, o gospodine nashem visokopreosvashennei shem Metropolotite N., Pervoierarse Russkia Zarybezhnia Tserkve, o gospodene nashem preosvashenneishem Episkope N., o chestem presveterstve, o ezhe vo Christe diakonstve, o vsem pretche i liodekh Gospodi pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O strane sei i vlastekh i voenstve ea Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O Grade sem, vsakom grade, strane i veroio zhibushikh v nikh Gospodu pomolimsa

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O blagorastvorenyi bozhdov, 0 izobuliy plodob zemhlikh i vremenekh mernikh Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O plavaioshekh, puteshestvuioshikh, nedruioshikh, strazhdushikh, plenennikh i o spaseiy ikh Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O izbavitisa nam ot vsakia skorbi, gneba i nuzhdi Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupe, spasi, pomilui i sokhrane nas, Bozhe, Tvoeio blagodatyio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Presvatuio, prechestuio, preblagoslovennuio, slavnuio Bladichitsu nashu Bogoroditsu i Prisnodebu Mariyo, so vsemi svatimi pomanuvshe, samn sebe i drug druga i ves zivot nas Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi

Priest: Ako podobaet Tebe vsakaaslava, chest i poklonenie, Otsu i Sinu, i Svatomu Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Paki i paki mirom Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomelui i sokhrankh nas, Bozhe, tvoeio, blagodateio.

Deacon: Presvatuio, prechistuio, preblagoslovennuio, slavnuio, Bladichitsu nashu Bogorodetsu i Presnodevu Mario, so vsemi svatimi pomanuvshe, same sebe, i drug druga, i ves zhevot nash Christu bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Ako Tvoa derzhava, i tvie est Tsarstvo, i sila, i slava, Otsa i Sina, i Svetogo Dukha, nine i presno, i vo vevi vekov.

People: Amin.

Priest: Ako blag i chelovekoliobets Bog esi, i Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu, i Svatomo Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

Deacon: Premudrost, prosti!

Priest: Ako svat esi, Bozhe nash, i Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu, i Svatomu Dukhu, nine i presno i vo veki vekov.

People: Amin.

People: Svatiy Bozhe, Svatiy krepkiy, Svatiu bessmertniy, pomilui nas.

Deacon: Vonmem.

Priest: Mir vcem.

Reader: I Dukhovi tvoemy.

Deacon: Premudrost!

Deacon: Vonmem.

Priest: Mir Ti.

Reader: I Dukhovi tvoemy.

Deacon: Premudrost.

Deacon: Blagoslovi, bladiko, blagovesteteka, svatago apostola i evangelista N.

Priest: Bog moletvami svatago slavnago i vsehvalnogo apostola i evangelista N. da dast te glagol blagovectvuioshemu siloio mnokoio vo ispolnenie evangelia vozliobennago Sina Svoego, Gospoda nashero Iesusa Christa.

Deacon: Amin.

Priest: Premudrost, prosti, uslishim svatago Evangelia. Mir vsem.

Deacon: Ot N. svatago evangelia chtenie.

People: Slava Tebe, Bozhe nash, slava Tebe.

Deacon: Vonmem.

Priest: Mir ti blagovestruioshemy.

Deacon: Rtsem vse ot vsea dushi, i ot vsego pomishlenia nashego rtsem.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Gospode Vsederzhitelio, Bozhe otets nasheh, molim Ti sa, uslishi i pomilui.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Pomilui nas, Bozhe, po belitsei milosti Tvoei, molim Ti sa, uslishi i pomilui.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsaa - pravoslavnom episkopstve Tserkve Rossiiskia, o gospodine nashem bisokopreosvashennei shem Metropolite n., pervoierarse Russkia Zarybezhnia Tserkbe, o gospodine nashem Preosvashennishem Episcope N., i o vsei vo Christe bratee nashei.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa o strane sei i blastekh i boenstve ea.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa o brateakh nashekh svashennitseh, svashennomonasekh i o vsem vo Christe bratstve nashem.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa o blazhennikh i presnopamaatnikh svateishikh, i blagochestevikh tsaristakh, i sozdatelekh svatogo khrama sero, i o bsekh prezhde pochivshih otseh lezhashikh i povsiodu pravoslavnikh.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Eshe molimsa 0 plodonosashikh i dobrodeioshikh bo svatem i vsechestnem khrame sem, truzhdaioshikhsa, poioshikh i predstoashikh liodekh, okhedaioshekh ot teba velikia i bogatia milosti.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Priest: Ako melostiv i Chelobekoliobets Bog esi, i Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu, i Svetomu Dukhu, nino i presno i va veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Gospodi pomolumsa.

People: Gospodi pomilui.

Priest: Gospode Iesuse Christe, Bozhe nash Priimi ot nas nedostoenikh rabov Tvoih userdnoe molekhne sie i, prostiv nam vsa sogreshenia nasha, pomrni vseh bragov nashim, nenavidashikh i obidashikh nas, i ne bozdazhd im po delom ikh: nebernikh ko pravoverio i blagochestio, vernikh zhe vo ezhe uklonititsa ot zla i tvoiti blaglo.

Priest: Nas zhe vsekh i tserkov Tvoio svatuio vsesilnoio Tvoeio Kewpostio ot vsakogo zlago obbstoania mklostvno izbavi. Strazdutsuio zemlio russkuio ot liotikh bezbozhnik i blasti ih svobodi, i voskresi svatuio praboslavnuio Rus, vernikh zhe pabov Tvoikh, v skorbe i pechali der i noch bopioshikh k Tebe, mnogoboleznenniy bopl uslishe, mnogomilostive Bozhe nash, i izvedi iz istlenia zebot ikh. Podazhd mir i tishinu, liobov i utverzhdenie i skorow primirenie liodem Tvonm, ikh zhe chestnoio Tebe i Tebe ne ishushim ablen budi, vo ezhe ne edinomislii i v heprestannoi liobvi proslavat prechestnoe ima Tvoe, Terpelibodushe, nezlobivi Gospodi, vo vevi vekov.

People: Amin.

Deacon: Pomilui nas, Bozhe, po velitsei miloste Tvoei, molem ti sa, uslishi i pomilui.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Deacon: Eshe molimsa o upokoenii dush ucopshikh rabov bozhiikh, i o ezhe prostitisa im vsakomu prepeshenio, volnomu zhe i nebolnomu.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Deacon: Ako da Gospod Bog uchinit dushi ikh, idezhe pravednii upokoriotaa.

People: Gospodi, pomilui, Gospodi, pomilui, Gospodi, pomului!

Deacon: Meloste Bozhia, tsarsva nebeshnago, i ostavlenia grekhov ikh, y Christa Bezcertnago Tzara i Boga nashera Prosim.

People; Podai, Gospodi

Priest: Ako Ti esi voskresenie i zevot i pokoe usopshikh rab tvoh, Christe Bozhe nash, i Tebe slavu vozsilaem, so beznachalnim, so Otsem, i Presvatim i Blagim I Zhevotorashim Tvoem Duhom, nine i presno i vo veki vekov.

People: Amen.

Deacon: Pomolitesa, oglashennii, Gospodebi

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Venii, o oglasennikh pomolimsa, da Gospod pomilute ikh.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Oglasit ikh slovom isteni.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Otkriet im Evangelio pravdi.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Soedinit ih svatei Svoei sobornei i Apostolskoe Tserkvi.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Spasi, pomilui, zastupi i sokhrani ih, Bozhe, Tvpeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Oglashennii, grabi vashi Gospodevi preklonite.

People: Gospodi, pomilui!

Da i tii s nami slavat prechestnoe i belikolepoe ema Tvoe, Osta i Sina i Svatogo Dukha, nine i presno, i vo veke vekov.

People: Amin.

Deacon: Elitsi Oglashenii izidite. Oglashenii izidite. Elntsi Oglashenii izidite. Da nikto iz Oglashennih, elitsi vernii, pake i pake merom Gospody pomolimca.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomilui i sokhrani nas, Bozhe, tvoieo blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Premudrost!

Priest: Ako podovaet tebe vsakaa slava, chest i poklononie, Otsu i Sinu, I Svatomu Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Paki i paki merom Gospodu pomolimca.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomilui i sokhrani nas, Bozhe, Tvoeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Premudrost!

Priest: Ako da pod derzhavio Tvoeio vserda khranimi, Tebe slavu bozsilaem, Otsu i Sinu i Svatomu Dukhu, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: Izhe herubimi taino obrazuioshe, e zhebotborashei Troitse Trisvatyio pesn prepevaioshe, vsakoe nine ziteiskoe otlozhim popechenie.

Deacon: Ako da tsara vseh podimem, angelskimi nevidimi gorenosima chinmi. Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Deacon: Gospodina nashego bisokopeosbasheisher o N., metropoleta Bostochto-amerikanskogo i Nio-Iorkskogo, perboierarkha Russkia Zarubezhnia Tserkve, I gospodina nashero preosbashenneishego monachestvo i ves svashennicheskii chin, da pomanet Gospod Bog vi Tzarstvii Cvoem vsegda nine i prisno i vo veki vekov. Amen.

Priest: Strazhduioshuio stranu nashu Rosiiskyio i pravoslavnikh liodei ea vo otechestve i rasseanii sushikh, stanu sio, pravitelei i boinstvo ea da pomanet Gospod Bog vo Tsarstvii Svoem vserda nine i presno i vo veki vekov. Amen.

Priest: Sozdatelei i blagotvoretelei, ktmtora, sestrichestvo, poiosheh h prehozhan svatago khrama sero, bas i vsekh pravoslavnih svatago khrama sego, vas i vsekh pravoslavnih Christian da pomanet Gospod Bog vo Tsarstvii Svoem, Vserda, nine e presno e vo veki vekov.

People: Amen. Ako da Tsara vsekh podimem, angelskimi nebidimo dprinoshma chinmi. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Deacon: Ispolnim molitvu nashu Gospodevi.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O Predlozhennikh chestnikh Darekh Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O svatem khrame sem i s beroio, blagogoveniem i strakhom bozhiim vkhodashikh v on Gospody pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

O izbavitisa nam ot vsakna skorbi, gneva i nuzhdi Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spa/i, pomilui i sokhfani nas, Bozhe, Tvoeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Dne vsego sovershenna, svata, mirna i bezgreshna y Gospoda prosim.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Angela mirna, verna nastavnika, hranetela dush i teles nashikh y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Proshenia i ostavlenia grekhov i pregresshenii nashikh u Gospoda prosem.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Dobrikh i poleznikh dusham nashim i mira mirovi y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Prochee brema zhevota nashero v mire i pokaanii skonchati y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Presvatuio, prechestuio, preblagoslovennuio, slavnuio Blagichitsu nashu Bogotodutsu i Presnodevy Mario, so vsema svatimi pomanuvshe, sami sebe i drug druga, i vese zhevot nash Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Shedrotami Ednorodnogo Sina Tvoego, s Nim zhe blagosloven esi, so presvatim i blagim i zhevotvorashim Tvoim Dukhom, nine i prisno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: Mir vsem!

People: I dukhovi tvoemy.

Deacon: Bozliobim drug druga, da edinomisliem ispovemi.

People: Otsa y Sina i Svatogo Dukha, Troitsu Edenosushnuio y nerazdelnuio.

Deacon: Dveri, dveri! Premudrostio vonmem.

The Creed: Veruio vo edinago Boga Otsa, Vsederzhitela, Tvortsa nebu y zemli, bidimim zhe vsem i nevidimim. I bo edinago Gospoda Iesusa Christa, Sina Boshia, Edinorodnago, Izhe ot Otsa rozhdennago preshde vsekh bek. Sveta ot Sveta, Boga istinna ot Boga istinna, rozhdenna, nesotvoerenna, edino-susha Otsu, Im zhe vsa bisha. Nas radi chelovek i nashero radi spasenia shedshago s nebes i voplotivshagosa ot Dukha Svata y Marii Devi, i voshelovechshass. Raslatago zhe za ni pri Pontiistem Pilate, i stradavsha, i pogrebenna. I voskreshago v tretii der, no Pisanirm. I bozshedshago na nebesa, i sedasha odesnuio Otsa. I pake gradeshago so slavoio sudete zhevim i mertvim, Ego zhe Tsarstvio ne budet kontsa. I b Dukha Svatago, Gospoda, zhevotvorashago, Izhe ot Otsa ishodashago, izhe so Ootsem i Sinom Spoklanaema i sslavima, glavolabshago proroki. Vo edinu svatuio, sovornuio i Apostolshuio Tserkov. Iepoveduio edeno kreshenie vo ostavleniu grehov. Chaii voskresenia metrvih kh zhezni budushago veka. Amen.

Deacon: Stanem dobre, stanem so strahom, vonmem, svartoe boznosheniu i mire prenositi.

People: Melost Mira, zhertvu khralenia.

Priest: Blagodat Gospoda nashero Iesusa Christa, i liobi Boga i Osta, i prechastni Svatago Dukha budi so vsemi vami.

People: I Dukhovi tvoemu.

Priest: Gore imeem serdtsa.

People: Imami ko Gospodu.

Priest; Blagodarim Gospoda!

People: Dostoino i pravedno est poklonatisa Otsu i Sinu, i Svatomu Dukhu, Troiste edinosuthnei i nerazdelnei.

Priest: Pobednuio pesn poioshe, bopeioshe, veibaioshe i glagolioshe:

People: Svat, Svat, Svat Gospod Sabaof: ispoln nebo i zemla slavi Tvoia. Osanna b bishnikh, blagospoben gradiy vo ema Gospode. Osanna v vishnikh.

Priest: Priimite, adite, sie est telo Moe, ezhe za bi lomnoe vo ostavlenie grehov.

People: Amen.

Priest: Piite ot nea vsi, sia est krob Moa Novago Zameta, ashe za bi za mnogie islivaemaa vo ostablenie grehov.

Priest: Tvoa ot Tvoi Tebe prinosashe o vsekh i za vsa.

People: Tebe poem, Tebe blagoslovim, Tebe blagodarim, Gospodi, i molimmtisa, Bozhe nash.

Priest: Izradno o presvatei, prechistei, preblagoslovennei, slavnei Bladichitse nashei bogoroditse i Presnodeve Marii.

People: Dostoino est, ako voistinu, blazhiti Ta Bogorodiiu, presnoblazhennuio i preneporochnuio i Mater Boga nasego, Chesteishuio kherubim i slavneishuio bez sravnenia serafim, bez istlenia Boga Slova rozhdshuio, Sushui Bogorodiiu Ta beliichaem.

Priest: V pervikh, pomani, Gospodi, pravoslavnoe episkoptstvo Tserkve Rossiiskia i Gospoda nashero, bisokopreosvashennei shago metropolita N., pervoierarkha Russkoe Zarubezhnoi Perkve i gospodina nashero preosvashenneishego N., ikh zhe darui svatim Tvoim tserkbam, b mere, tserikh, chestnikh, zdrabikh, dolgodenstvuioshikh pravo pravashikh slovo Tvoea istini.

People: I bseh i vsa.

Priest: I dazhd nam epinemi usti i edinem serdthem slaviti i vospebati prechestnow i belikolepoe ima Tvoe, Otsa i Sina i Evatago Dukha, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: I da budut milosti belikogo Boga i Spasa nashero Iesusa Christa so vsemi bami.

Deacon: Vsa svatia pomanuvshe, pake i paki mirom Gospody Pomolumsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O prenesennikh i osvashenniu chestnikh Darekh, Gospodu pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Ako da chelovekoliobets Bog nash, priem a vo svatiy i prenebesniy i mislennie Svoe zhertvennik, v vonio blagoukhania dukhovnogo, boznisposlet nam Bozhestvennuio blagodat i dar Svatogo Dukha, pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: O izbavetesa nam ot vsakie skorbi, gneva i nyzhdi, Gospodu pomolemsa.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Sastupi, spasi, pomo; io i sokhrani nas, Bozhe, Tvosio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Zne vsego sovershenna, svata, mirna i bezgreshna y Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Angela mira, verna nastavnika, khranitela dush i teles nashikh y Gospoda prosee.

People: Podai, Gospodi!

Proshenia i ostablenia grekhov y prereshenii nashikh u Gospoda Prosim.

People: Podai, Gospodi!

Dobrikh i poleznikh dusham nashim i mira morovi u Gospoda prosem.

People: Podai, Gospodi!

Prochee vrema zhemota nashego b mirei pokaanii skonchath u Gospoda prosim.

People: Podai, Gospodi!

Deacon: Hristianskia konchini zhebota nashago, bezboleznenni, nepostidni, merni i Dobrogo otveta na strashnom sudishi Hrestove prosem.

People: Podai, Gospodi!

Soedinene beri i prechastie Svatago Dukha isposivshe, sami sebe i drug druga i ves zhebot nash Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: I spodobkh nas, Vladiko, so derznoveniem, neosuzhdenno smeti prezivati Tebe, Nebesnogo Boga Otsa i glagolate:

All: Oche nash, izhi esi na nebesekh! Da svatetsa ima Tvoe, da priidet Tsarsctie Tvoe. Da budet vola Tvoa, ako na nebesi i na zemli. Hlev nash nasushniy dazd nam dnes. I ostav nam dolgi nasha, akoshe i mi ostavlaem dolzhnikom nashim. I ne vvedo mas vo iskushenia, no nzbavi nas ot lukavago.

Priest: Ako Tvoe est tsarstvo, i sila, i slava, Otsa y Sina, i Svetago Dukha, nine i presno, i vo veke vekov.

Priest: Mir vsem.

People: I dukhovi tvoemy.

Deacon: Glavi vasha Gospodevi Preklonite.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Blagodatio i shedrotami i chelobekoluibnem edinorodnogo Tvoego Sina, s Nim zhe presvatim i blagim i zhevotvorashim Tvonm Dukhom, nine i presno, i vo veki vekov.

People: Amin.

Deacon: Vonmem!

Priest: Svataa svatim.

People: Eden svat, eden Gospod, Iisus Christos, bo slavy Boga Otsa. Amin.

Khvalite Gospoda s nebes, Khvalite Ego b bishnih. Alliluia, alliluia, alliluia.

Deacon: So strahom Boziim y veroio [i liobovio] prestupete.

People: Blagosloven Gridiy va ima Gospodne: Bog Gospod i avesa nam.

People: Telo khrestovo priimite, estochnika bezsmerthago bkusite (khor pobtoraet etot stuh, poka prechashaiotsa). Alliluia, Alliluia, Alliluia.

People: Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Priest: Spasi, Bozhe, liode Tvoa i blagoslovi dostoania Tvoe.

Vserda, nine i presno, y vo veki vekov.

People: Amin. Da ispolnatsa usta nasha khralemoa Tvoego, Gospodi, ako da poem slavu Tvoio, ako spodobil esi nas prechastitisa svatim tvoem, bozhestvennim, bezsmertnim i zhevotvorashim tainam: sobliodi nas vo Tvoei Svatoni, ves den pouchatsa pravde Tvoei. Alliluia, Alliluia, Alliluia.

Deacon: Proste preimshe bozhestvennikh, svatrikh, prechistikh, bessmertnikh, strashnikh, Christobikh Tain, gostoino blagodarim Gospoda.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Zastupi, spasi, pomilui i sokhrani nas, Bozhe, tvoeio blagodatio.

People: Gospodi, pomilui!

Deacon: Den ves sobershen svat, miren i bezgreshen isprocivshe, samn sebe i drug druga i ves zhevot nash Christu Bogu predadim.

People: Tebe, Gospodi.

Priest: Aki ti esi osvashenie nashe, i Tebe slavy bozsilaem, Otsu i Siny, u Svatomu Dukhu, i Cvatomu Dukhu, nine e presno i vo veki vekov.

People: Amin.

Priest: S mirom izidem.

People: O imeni Gospodni.

Deacon: Gospody pomolimsa.

People: Gospodi, pomilui!

Priest: Blagoslovlaa, Gospodi, i osvashari na ta upobaioshia! Spasi liode Tvoa i blagoslovi dostoane Tvoe, ispolenenio Tserke Tvoea sokhrani, osvati liobashie blagopenie Domu Tvoego: To tekh vosposlavi bozhestvennoio Tboeio soloio, i no ostavi nas, tserkvam tvoim, svashennikam, i vsem liodam Tvonm. Ako vsako darie blago, i vsak dar sobershen svishe est, shodari ot Tebe Otsa evetov: i Tebe slavi, i blagodarenia, i poklonenie bozsilaem, otsu i sinu, i svatomu Dukhu nine e presno, i vo veki vekov.

Priest: Blagoslovenie Gospodne na vas, Togo blagodatio i chelovekoliobmem, vserda, nine i presno i vo veki vekov.

Priest: Slava Tebe, Christe Bozhe, upovanie nashe, slava Tebe.